گزاره‌های مرحله منطقه‌ای یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظرات

گزاره‌های یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظرات (مرحله منطقه‌ای) مرحله 1 از 3 33% نام و نام خانوادگی*لطفا در فیلدهای مشخصات، اطلاعات مربوط به سرگروه تیم خود را واردنمایید. نام نام خانوادگی کد ملی*تلفن*1) بحران نقدینگی در ایران مانع از مهار تورم می‌شود.* موافق مخالف 2) اقتصاد دولتی در ایران مانع مهار تورم در کشور است.*…