عنوانسخرانانزماندفتر مجری
طنین کوثرحجت‌الاسلام دکتر محمد سروش محلاتی1398/11/08دفتر دانشکده دندانپزشکی
محیط‌زیست و لزوم بازیگری اجتماعی دانشگاهدکتر داوری، دکتر ناصری و دکتر رحمانی1398/10/02ستاد مرکزی
میدان جوانان سابقمینا اکبری و رضا خجسته رحیمی1398/09/30دفتر دانشکده مهندسی
شمعی بباید این شب یلدا رامحمدکاظم کاظمی و احمدرضا کاظمی1398/09/27دفتر دانشکده دندانپزشکی
راه طی شده اقتصاد ایراندکتر علی چشمی و دکتر فرشاد مومنی1398/09/20دفتر دانشکه علوم اداری
فلسفه و تاب‌آوریدکتر محمودد مقدسی1398/09/19ستاد مرکزی
شانزده آذر را فراموش کنیم؟دکتر وحید سینایی و دکتر علیرضا علوی‌تبار1398/09/19ستاد مرکز
کارگاه مصرف کننده سبزدکتر یاسر بنی‌هاشمی و دکتر آزاده کریمی1398/09/18دفتر دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
زنان خاموشدکتر حائری، مرضیه محبی، صادق صفری، دکتر ساداتی1398/09/18دفتر دانشکده الهیات و مهندسی
صدای دانشجومسئولین دانشکده بهداشت1398/09/18دفتر دانشکده بهداشت
پخش و نقد فیلم جوکردکتر حامد بخشی، دکتر زهره سپهری
دکتر محمد بهشتی‌زاده
1398/09/17دفتر دانشکده ادبیات وعلوم تربیتی

این سایت متعلق به سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی می باشد.

در صورت تمایــل به دریـافت پیامک و اطلاعیه‌های سازمان‌دانشجویان شماره موبایل خود را وارد نمایید.

آدرس و اطلاعات تماس

آدرس :

مشهـد، میدان آزادی، پردیس دانشگــاه فردوسی، سازمان مرکزی جهــاددانشگاهی خراسان رضوی، ساختمان معاونت فرهنگی

شماره تماس:

05131997333

این سایت متعلق به سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی است.