محرومیت زدایی

فعالیت‌های حوزه محرومیت‌زدایی سازمان دانشجویان در قالب کانون خیریه «مهــربـاران» انجام می‌شود. این کانون با برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مختــلف برای رفع محرومیــت‌های معیــشتی و فرهنـگی اقدامــات مختلفی را انجام داده است که مورد استقبال اقشار مختلف قــرار گرفته و در این زمینه اردوهای جهادی را به عنــوان یک برند در افکار عمومی مطرح ساخته است.

دنیای سازمان دانشجویان

اعتماد به دانشجویان، رویکــرد علمی و بی‌طرفانه و حاکمیت فرهنــگ جهادی، از ارزش‌های بنیـادین این سازمان است که با بهره‌گیری از آن‌ها محیطی متمایز از سایر تشکل‌ها را در تحقق ایده‌های دانشجویی فراهم آورده است. در ادامه به بخشی از سرفصل‌های فعالیت دانشجویـان در این مجمــوعه اشاره خواهد شد؛ این سرفصل‌ها در سالیان متمـادی به عنـوان زمینه اصلی فعالیــت‌های سازمان دانشجویان جهاددانشگـاهی شناخته شده و مورد پیگیری قرار گرفته‌اند.

دنیای سازمان دانشجویان

جهاددانشگاهی که از دل حرکـت‌های دانشجــویی برآمده است؛ از بدو تاسیس تا کنون دانشجویــان را مخاطب اصلی خود دانستــه و حجم بالایی از فعالیت‌های خود را برای این قشر اختصاص داده است. سازمان دانشجویان نیز به عنوان پیکره دانشجویی این نهاد، مجموعه‌ای است که با هدف تسهیل فرآینـد جامعه‌پذیری دانشجویـــان و بسط و انتقال نظام فکری انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها تاسیس شده است.

گردشگری علمی و فرهنگی

در همین راستا برنامه‌ریزی برای شناخت هرچه بهتر و بیشتر کتاب‌های خوب و معرفی آن‌ها متنـاسب با مناسبت‌ها و نیــازهای روز جامعه و همچنین برگزاری پاتوق‌ها و جلسات هم‌خوانی کتاب به عنوان یکـی از ماموریت‌های اصلی سازمان دانشجویان تعـریف شده است که در طی سالیان متمادی پی‌گیری شده است.

کتاب و کتاب‌خوانی

کتاب همواره راهی به سوی افق‌های تازه در ذهن و ضمیــر بشر بوده و هست و دانشجــو برای ارتقــای خود از هر جهت نیازمند آموختــن و آشنایی با مبـانی مختلف و راه‌کــارهای متفاوت است که سر رشته همه آن‌ها در طول تاریــخ در کتاب‌ها بوده است. از دیگر سو این کتـاب‌ها هستند که با پردازش مستند و دقیق مسائل و مباحث و پرهیز از شتاب در تبیین موضوعـات خروجی‌های بسیار قابل تامل‌تری را در اختیــار ما قرار می‌دهنــد که در عصر جدید و رونـق خطرساز «شبــه علم‌ها» امری حیاتی به نظر می‌رسد.

هنر

شناخت و آموزش هنر همواره یکی از دغدغه‌های اصلی قشر فرهیختــه جــامعه به خصوص دانشجویــانی بوده است که قصد دارنـد تا دوران دانشجــویی خود را به عنوان دورانی که شخصیت انسان در آن شکــل می‌گیــرد و ارتقــا پیدا می‌کند؛ با نزدیــکی بیشتر به هنر و هنرمنــدان بگذرانند. در همیـن راستا سازمان دانشجویان برنامه‌های آموزش هنری و شناخت و آشنایی با مبانی و مکاتب هنری در شاخه‌های مختلف را به عنوان یکی از برنامه‌های شاخص خود در دستور کار قرار داده است.

تولید محتوا فضا مجازی

پایبندی آن‌ها به شعارها و وعده‌هایشان و محک علمی و سنجش واقع‌بیـنانه دیدگاه جریان‌های مختــلف سیاسی در ارتباط با منــافع ملی و آرمان‌های انقـلاب اسلامی (استقـلال، آزادی، جمهوری اسلامی) یکی از اولویت‌های دیگر سازمان دانشجویان است که همواره در منـاسبت‌ها و شرایط مختلف پی‌گیری شده است.

سیاست و اجتماع

جنــبش دانشجــویی در ارتباط با فضای سیاسی و اجتمــاعی تعریف می‌شود؛ مســاله‌ای که با توجه به نقش عمـده دانشجویــان در فراز و فـــرودهای تاریخــی سیاسی و اجتماعی ایران، از اهمیتــی دوچندان برخوردار می‌شود.شناخت و رصد جریـان‌های سیاسی و نحوه ظهــور و افول آنان و بررسی و تحلیل چگونگی عملکرد آن‌ها در قدرت و بیــرون از آن و سنجش میزان

دین و قرآن

دین یکی از حوزه‌های اصلی زندگی انسان است که بر تمام شئــون و احوالات زندگانی، نحوه تنظیم روابط و تعیین اولویت‌های این مسیــر سایه افکنده است و قرآن کتابی است که این راه را برای حقیقت‌جویان باز می‌کند و هموار می‌سازد.
بر همین مبنا و در همین راستــا همواره یکی از موضوعات پرتکــرار در عنــاوین طرح‌های سازمان دانشجویــان موضوعــات دینی و مبـاحث اعتقــادی با تکیه و تاکید بر قرآن کریـم به عنوان سند راستیـن هدایت بشر است.

گردشگری علمی و فرهنگی

و تقویت جنبه علمی دیدگاه اعضا و فعالان دانشجویی این مجمـوعه از آن فاصله داشته باشد که به لطف تلاش پردامنه اعضای سازمان در ادوار مختلف این مهم تا حدود بسیار زیادی رعایت شده است.
برای نیل به هدف فــوق، رشد جهان‌بینی و افق نظری دانشجویــان نیز یکی از الزمات اصلی و غیرقابل چشم‌پوشی فعالیت سازمان تعریف شده است که این مهم در سایه برگــزاری رویــدادها و طرح‌های مختـلفی با موضوعات مرتبط همواره پی‌گیری شده است.

محرومیت زدایی

و تقویت جنبه علمی دیدگاه اعضا و فعالان دانشجویی این مجمـوعه از آن فاصله داشته باشد که به لطف تلاش پردامنه اعضای سازمان در ادوار مختلف این مهم تا حدود بسیار زیادی رعایت شده است.
برای نیل به هدف فــوق، رشد جهان‌بینی و افق نظری دانشجویــان نیز یکی از الزمات اصلی و غیرقابل چشم‌پوشی فعالیت سازمان تعریف شده است که این مهم در سایه برگــزاری رویــدادها و طرح‌های مختـلفی با موضوعات مرتبط همواره پی‌گیری شده است.

علم و اندیشه

دانشگاه محمل اصلی نشو و نمای فعالیــت‌های علمی در سراسر جهان است و از همین رو طبیعتــا تمام برنامه‌های یک مجموعه دانشجـویی باید نسبت مشخصی با مقوله علم داشته و از عــوام‌زدگی و قشری‌گری فاصله بگیرند. اما متــاسفانه در سالیــان اخیر دیدگاه‌های پوپولیسـتی همزمان با رشد در متن و بطن جامعه با تسهیل‌گری نشات‌گرفته از سهل انگاری برخی مجموعه‌های دانشگــاهی وارد این فضا نیز شده‌اند.مقوله‌ای که سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی همواره کوشیــده است تا با ارتباط روشن و موثر با اساتیــد و بهره‌مندی از تجربیات ارزشمنــد آنان

تولید محتوا فضا مجازی

قاره جدیدی که انسان‌ها در آن زندگی می‌کننــد؛ قاره‌ای است که نه در زمین که در آسمان و بر فراز خطوط و مرزهای شناخته شده جهانی شکل گرفته است. قاره مجـازی که مردم جهان امروز در آن حتی نه به مثــابه یک دهکده که به مثابه یک مجتمــع مسکونی بزرگ زندگی می‌کنند. در این میان ارزش و جایگاه فعالیـت‌های مربوط به فضای مجـازی هر روز جدی‌تر از قبل خواهد بود که به همین جهت برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در سازمان دانشجویـان برای تولید محتوای هدفمنـد و سودمند صورت گرفته است و در همین راستا تولیـدات مختلف و برنامه‌های متعــددی طراحی و اجرا شده و می‌شوند که در صفحــات مجـازی و پایگــاه‌های اطلاع رسانی این مجموعه قابل دسترس هستند.

محرومیت زدایی

ایرانی از ارزشی بی‌بدیل و جایگاهی رفیع برخوردار بوده است که هیچ‌گاه طوفــان‌های خانمــان براندازی که جغرافیای ایران را در نوردیـده، نتوانسته است به این ساحت آسیبی بزند.
از همین رو سازمان دانشجویان همواره کوشیده است تا زمینـه را برای آشنایی بیشتر دانشجویان با ادبیات کلاسیک و ادبیـات مدرن و روزمره فارسی و سایر زبان‌ها تا حد امکان فــراهم آورد و با دعوت از اساتیــد، اندیشمندان و هنرمندان این حوزه، فعالیت‌های مربوطه را غنـا ببخشد.

ادبیات

اندیشه و تفکر ناچار بایستی در بستر زبان روی بدهنـد و هر آنچه که ما به عنوان زندگی می‌شناسیم نیز برای قــابل تصور بودن مقید به تعریف شدن در یکی از اضــلاع افق‌های وسیع زبان است. از این رو توجــه به زبان و ادبیـات به عنوان شاه‌کلیــد تسلــط هرچه بهتر و بیشتر به آفاق زبان، برای مجموعه‌ای که بسط اندیشه را به عنوان نقشـه‌راه اصلی خود برگزیده است؛ حیـاتی و غیر قابل اغماض به نظر می‌رسد.ادبیــات و به ویژه شعر نیز به عنوان رستاخیز واژه‌های همواره در جامعه

این سایت متعلق به سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی می باشد.

در صورت تمایــل به دریـافت پیامک و اطلاعیه‌های سازمان‌دانشجویان شماره موبایل خود را وارد نمایید.

آدرس و اطلاعات تماس

آدرس :

مشهـد، میدان آزادی، پردیس دانشگــاه فردوسی، سازمان مرکزی جهــاددانشگاهی خراسان رضوی، ساختمان معاونت فرهنگی

شماره تماس:

05131997333

این سایت متعلق به سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی است.