مهدی نعیمیان‌راد

مدیر اجرایی سازمان

فاطمه تولائی

دبیر سازمان دانشجویان و کارشناس طرح و برنامه

زهرا عطارپور

کارشناس امور اداری

فرزانه آگاه

کارشناس شبکه‌های اجتماعی

راحله رفعتی

مسئول کانون خیریه مهرباران و فعالیت‌داوطلبانه

مژده مقیسه

سردبیر نشریه چندرسانه‌ای صد

مریم مقدم

کارشناس تبلیغات

نیلوفر قاآنی

مدیر مسئول رادیو آوان

حانیه عامل

کاشناس مستندسازی

محمدامین پوراحمدی

کارشناس مستندسازی

محسن خاوری

کارشناس مستند‌سازی

نازنین آریان

کارشناس مستندسازی

امیرعلی برومند

دبیر باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست

بردیا محبی صمیمی

مدیر مسئول نشریه وقایع اتفاقیه

هنگامه الهی‌فرد

سردبیر نشریه وقایع اتفاقیه

محمدمهدی عرب‌زاده

مسئول دفتر دانشکده پزشکی

مینو حسینی‌روش

مسئول دفتر دانشکده دندان‌پزشکی

امین ایوبی‌نیا

مسئول دفتر دانشکده پیراپزشکی

علی فدوی‌اسلام

مسئول دفتر دانشکده داروسازی

عاطفه صابریان

مسئول دفتر دانشکده علوم پایه

زهرا جباری

مسئول دفتر دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی

زهرا بابایان

مسئول دفتر دانشکده علوم‌ ریاضی

امیرحسین قربانی

مسئول دفتر دانشکده بهداشت

مطهره زارع

مسئول دفتر دانشکده کشاورزی

سما حسین‌زاده

مسئول دفتر دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

سید علیرضا ضیائی

مسئول دفتر دانشکده مهندسی

امین خاکشور

مسئول دفتر دانشکده دام‌پزشکی

ساجده سرلک

مسئول دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی

محمدامین غیب‌دوست

مسئول دفتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مهدی حیرانی

مسئول دفتر دانشگاه فرهنگیان

مهدیه رجب‌زاده

مسئول دفتر دانشکده پرستاری و مامایی

مهدیه‌سادات صفایی

مسئول‌ دفتر دانشکده معماری و شهرسازی

این سایت متعلق به سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی می باشد.

در صورت تمایــل به دریـافت پیامک و اطلاعیه‌های سازمان‌دانشجویان شماره موبایل خود را وارد نمایید.

آدرس و اطلاعات تماس

آدرس :

مشهـد، میدان آزادی، پردیس دانشگــاه فردوسی، سازمان مرکزی جهــاددانشگاهی خراسان رضوی، ساختمان معاونت فرهنگی

شماره تماس:

05131997333

این سایت متعلق به سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی است.