مهدی نعیمیان‌راد

مدیر اجرایی سازمان

نرگس معالی

کارشناس طرح و برنامه

فاطمه حسینی

کارشناس امور اداری

پریسا پورمهدی

کارشناس شبکه‌های اجتماعی

سارا حاتمی

مسئول کانون خیریه مهرباران و فعالیت‌داوطلبانه

کوثر صدری

کارشناس رسانه

ساره آذری

کارشناس تبلیغات

المیرا طارقی

مدیر مسئول رادیو آوان

محمد عباس‌پور

دبیر کانون کتاب و کتاب‌خوانی

محمدامین پوراحمدی

کارشناس مستندسازی

محسن خاوری

کارشناس مستند‌سازی

سجاد اله‌یاری

مسئول دفتر علمی کاربردی

امیرعلی برومند

دبیر باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست

محمد سجاد کاشانی

مدیر مسئول نشریه وقایع اتفاقیه

شادی اسعدی

سردبیر نشریه وقایع اتفاقیه

پوریا راحمی

مسئول دفتر دانشکده پزشکی

مینو حسینی‌روش

مسئول دفتر دانشکده دندان‌پزشکی

فرناز مهدی‌زاده

مسئول دفتر دانشکده پیراپزشکی

علی فدوی‌اسلام

مسئول دفتر دانشکده داروسازی

فاطمه رستگار

مسئول دفتر دانشکده علوم پایه

فرناز علی‌زاده

مسئول دفتر دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی

مهدی طاهری

مسئول دفتر دانشکده علوم‌ ریاضی

مبین جامی

مسئول دفتر دانشکده بهداشت

مطهره زارع

مسئول دفتر دانشکده کشاورزی

مهتاب موسوی

مسئول دفتر دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

سید علیرضا ضیائی

مسئول دفتر دانشکده مهندسی

امین خاکشور

مسئول دفتر دانشکده دام‌پزشکی

شادی اسعدی

مسئول دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مژده مقیسه

مسئول دفتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی

این سایت متعلق به سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی می باشد.

در صورت تمایــل به دریـافت پیامک و اطلاعیه‌های سازمان‌دانشجویان شماره موبایل خود را وارد نمایید.

آدرس و اطلاعات تماس

آدرس :

مشهـد، میدان آزادی، پردیس دانشگــاه فردوسی، سازمان مرکزی جهــاددانشگاهی خراسان رضوی، ساختمان معاونت فرهنگی

شماره تماس:

05131997333

این سایت متعلق به سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی است.