مهدی نعیمیان راد

مدیر اجرایی سازمان دانشجویان

سید امیر‌حسین قاسمی

کارشناس امور اجرایی

سبحان گوهری

کارشناس طرح و برنامه

فاطمه حسینی

کارشناس امور اداری

سارا حاتمی

مسئول کانون خیریه مهرباران و فعالیت‌های داوطلبانه

کوثر صدری

کارشناس رسانه

ساره آذری

کارشناس تبلیغات

پریسا پورمهدی

کارشناس شبکه‌های اجتماعی

زهرا سادات وحیدی

مسئول دفتر دانشکده کشاورزی

مینا حکاک دخت

مسئول دفتر دانشکده پزشکی

مرصاد غنایی

کارشناس مستندسازی

محسن خاوری

کارشناس مستندسازی

فریبا کیانی

مسئول دفتر مرکز علمی کاربردی

امیرعلی برومند

مسئول دفتر دانشکده منابع‌طبیعی و محیط‌‌زیست

سعیده حسن‌پور

مسئول دفتر دانشکده دندانپزشکی

فاطمه رستگار

مسئول دفتر دانشکده علوم پایه